ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Като администратор на лични данни Топ Тех 2019 ЕООД ; Бул. BG205422886 има задължение да ви информира относно обработването на лични данни което се извършва.
Като клиенти на Топ Тех 2019 ЕООД Вашите лични данни се събират и обработват за следните цели:

  • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството.
  • За целите на сервизно и гаранционно обслужване на поръчания продукт.
  • За целите на регистрирани онлайн заявки и акунти.

КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ КОЙТО ТОП ТЕХ 2019 ЕООД ОБРАБОТВА ЗА ВАС СА СЛЕДВА:

  • За целите на сервизно и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка.
  • За целите на регистрирани онлайн заявки – име,адрес,телефон и електронен адрес.

СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАКТО СЛЕДВА:

  • За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство.
  • За целите на сервизно и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство.

Търговеца гарантира на своите клиенти конфиденционалността на предоставената информация и лични данни.Търговеца се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица.